Helyszínek

Fehérház üzletportál felújítása és belső udvar rendezése

Régóta igény mutatkozott már a Szentes főterére 1969-ben tervezett épület egykor modernnek számító, de mára már elavult homlokzati elemeinek korszerűsítésére. A megvalósulás során felújításra kerültek a teraszok: cserére került a teraszfödémek elavult hő, -és vízszigetelése, akadály-mentes közlekedést is biztosító új teraszburkolat készült, melynek a Kossuth tér felőli részén zöldtető került kialakításra. A balesetveszélyessé vált műkőburkolatú teraszmellvéd-falak helyett a látóteret vizuálisan megnyitó üvegkorlát készült. A Szt. Miklós tér egy részét elfoglaló ormótlan lépcső helyett modern, szép kivitelű csigalépcső került kialakításra, mely főlépcsőként szolgálja az emeleti rendeltetési egységek megközelíthetőségét. Az épület földszinti és első emeleti homlokzatának felújítása során a régi nyílászárók és portálok cseréje, valamint a homlokzat hőszigetelése, és a bejáratok akadály-mentesítése valósult meg. Felújításra kerültek a Kossuth tér felőli mozaik-képek, az üzletportál-feliratok, és az üzletsor előtti térvilágítási hálózat is. A projekt elemben érintett konzorciumi partnerek: Szentes Város Önkormányzata, Hunor Coop Zrt, Méker Textilház, Félegyházi Török János e.v.

Felújítás előtt - 2013. március

2013. március 2013. március 2013. március 2013. március

2013. március

Munkálatok

2013. március 2013. március 2013. március 2013. március 2013. március 2013. március 2013. március

Felújítás után

2013. március 2013. március 2013. március 2013. március 2013. március 2013. március

 

Ady Endre u. 1. számú ingatlan homlokzat és portálfelújítása

A felújítás célja a helyi védelmet élvező épület építéskori homlokzatának lehetőség szerint korhű helyreállítása volt, figyelembe véve az épület jelenlegi funkcionális kialakítottságát. A szükséges szerkezet-megerősítésekkel párhuzamosan átépítésre került az épületsarok feletti attika-fal és szárnyfalai, a tetőszerkezet és a tetőfedés, valamint a portálok. A korhű állapotot idézik a különös gonddal tervezett dísz-műbádogos szerkezetek, a kerámia oromdíszek, az újravakolt homlokzatot díszítő egyedi tagozatok, a homlokzati színképzés és a lábazat téglaburkolata is. A felújítás során a Nagy Ferenc utcai épületszárnyban lévő üzletek bejáratainak akadály-mentesítésére is sor került. A projekt elemben érintett konzorciumi partnerek: Bartha László e.v, Hajós Jánosné e.v, Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola Nonprofit Közhasznú Kft.

Felújítás előtt

2013. március 2013. március

Munkálatok

2013. március 2013. március 2013. március

Felújítás után

2013. március 2013. március 2013. március 2013. március

Tokácsli (Városi) Galéria felújítása

A Tokácsli Városi Galéria belső felújítási munkálatai során a világítási hálózat korszerűsítése, a képvilágítás átépítése, vakolatjavítás, festés, és a kiállító termek klimatizálása valósult meg. A külső felújítás során a lapos-tető szigetelésére, a bevilágító kupolák cseréjére került sor, valamint a főbejárat elé mobil árnyékoló került telepítésre.

Felújítás előtt

2013. március 2013. március

Munkálatok

2013. március 2013. március 2013. március 2013. március 2013. március 2013. március 2013. március

Felújítás után

2013. március 2013. március 2013. március

Kurca-híd felújítása és bővítése a gyalogos forgalom számára

A Kurca-híd felújítása és bővítése a gyalogos forgalom számára a városközpont rehabilitációs projekt egyik kiemelkedő projekt eleme. A Kurca-híd a felújítás során teljesen új külsőt kapott. A hidat a kerékpárút átvezetésére a kifolyási oldalon 2,40 m-el meg kellett szélesíteni, úgy hogy a híd megjelenése, boltozati jellege ne változzon, és a befolyási oldalon a korábbi bordás lemezszélesítést át kellett építeni, (elbontani és új szerkezetet beépíteni) hogy a befolyási oldal visszanyerje eredeti téglaboltozat megjelenését. A szélesítést a kapcsolódó szárnyfalakon és járdákon is tovább kellett vezetni, ezért a régi ferde szárnyfalakat, és földrézsűket át kellett építeni. A háttöltés elkészülése után a hídpálya új burkolatot kapott, mely a hídvégeken 10-10 m-es szakaszon csatlakoznak a meglévő útburkolatokhoz. A hídhoz tartozó járdák is új térburkolókövekkel kirakott burkolatot kaptak, és a híd környezetének zöldfelülete is megújult.

Szélesítés, aszfaltozás, korlátépítés, villanyszerelés

Híd Híd Híd Híd Híd Híd Híd Híd Híd Híd Híd Híd Híd Híd Híd Híd Híd Híd Híd

Átépítés után

Híd Híd Híd Híd

Diák Pince felújítása, akadálymentesítése:

A projektelem kivitelezése során a pincei padozat rekonstrukciója, téglaburkolattal történő ellátása, a téglafalak salétrom-mentesítő felületkezelése, festése, a lépcső burkolása valósult meg, és átalakításra kerültek a földszinti épületrész vizesblokkjai. Az épület akadály-mentesítése során mozgássérült wc és mozgássérült parkoló kialakítására került sor, valamint az akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében elhelyezésre került egy lépcsőn-járó berendezés.

Híd Híd Híd Híd Híd

Kossuth Lajos utcai körforgalom építése

Szentes belvárosában évek óta működő szűk, ideiglenes körforgalom helyett végleges, jól áttekinthető, a kerékpárosok és a gyalogosok által is biztonságosan használható körforgalom került kiépítésre, amely a Petőfi és Ady utcák belvárosi szakaszának megújult egyirányú, és a Kossuth utca további kétirányú közlekedését egyaránt biztosítja. A városközpont felújított teréhez, és az azt övező műemléki környezethez illő igényes, az év minden napján látványos, könnyen kezelhető és fenntartható, automata öntözőberendezéssel ellátott zöldfelület is kialakításra került.

Híd

Híd

Híd

Horváth Mihály utcai járda építése

A Horváth Mihály utcai aszfaltozott járda repedezett, kátyús, balesetveszélyes volt. Az újjáépítés során akadálymentesített kiselemes térkő burkolatos járda készült a Kossuth Lajos utcától a Horváth Mihály utca 4. számig.

Híd

Híd

Közgé kert felújítása

A közgé kertben a szilárd burkolatú sétányok betonkő burkolatot kaptak. A nyári szabadtéri színpad előterében a térburkolat egy nagyobb kaviccsal fedett teret ölel körül, mely a használati szezonban fa deszkaborítást kap, ezzel mintegy kiemelt területté válik, hangulatos kerthelységgé, vendéglátó terasszá. Télen a deszkaborítást egyszerűen táblánként védett helyre lehet rakni, így sokkal tovább megőrizhető a minősége. A vízelvezetés a környező zöldfelületeken történő szikkasztással valósult meg. A Tiszti Klub és a Civil ház udvarán viszonylag nagyobb szórt burkolatú részek egészítik ki a térkővel fedett felületeket az időszakos használatnak megfelelően. A burkolatok, és közlekedési kapcsolatok mindenütt megfelelnek az akadálymentes közlekedés feltételeinek. A Tiszti Klub telkén elhelyezett mozgás korlátozott gépkocsi megálló megközelítése a Kiss B. u.3. felől, a Civil ház telkén keresztül lehetséges. A kerítések bontott nagyméretű téglából készültek, futó soros falazással. A területen található fák nagy része kivágásra került, kivéve az idősebb példányokat. A tervek alapján 14 db díszfát telepítettek, melyből 7db a közparkban, 5db a tiszti klub udvarán, 2db pedig a Civil ház udvarán kapott helyet. A Civil ház udvarán és a közparkban gyepfelületek és cserje foltok kialakítására került sor.

Híd

Híd

Petőfi Sándor utca átalakítása a Kossuth utcától a Szabadság térig

A Petőfi Sándor utca a Szabadság tértől kezdődően került felújításra-átépítésre, egyirányúsítása az Iskola utcától a Kossuth tér irányában történt meg. Az ezzel egyidejűleg megvalósult útfelület-szűkítés, megváltoztatott nyomvonalvezetés által biztosított forgalomcsillapítás lehetőséget teremtett az utca ezen szakaszán lévő vendéglátó egységek, népművészeti intézmények, valamint a Petőfi Szálló földszintjére tervezett közösségi terek részére, hogy a kiszélesített díszburkolatos járdákra kitelepülve, szabad területen, nagyobb nyilvánosság számára nyújthassák szolgáltatásaikat. Továbbá a szűkebb útfelület parkolók kialakítását, a szélesebb járdák pedig köztéri bútorok, padok, kerékpártárolók és fák telepítését tette lehetővé. A Szabadság tér és az Iskola utca közötti diákforgalom balesetmentességét az itt kiépített kiemelt gyalogos átkelőhely és letelepített gyalogosterelő-védőkorlát biztosítja.

Híd

Híd

Híd

Híd

Híd

Szabadság tér –autóbusz pályaudvar nem fedett kerékpártárolók kialakítása

Az autóbusz pályaudvar közelében a projekt keretében 250 darab kerékpártárolót helyeztek el. A Kossuth utca rekonstrukciójánál használt típusú kerékpártárolót alkalmaztak, két, egymástól elkülöníthető helyen. Az autóbusz pályaudvar József Attila utca felőli részén, a buszkihajtóban és a Francia Pékség épülete között található füves, cserjés területen. A kihajtó és a Francia Pékség épülete közötti részen, a füves-cserjés terület átalakításával, térkő burkolat kialakításával helyeztek el 52 darab kerékpárolót, középfolyosós rendszerben. A Posta épülete mögött végigfutó járda mentén, és onnan a pályaudvar épületéhez vezető járda mellett összesen 198 darab kerékpártárolót helyeztek el. A kerékpártárolókat egységesen burkolatra tették le. Továbbá a tárolók közelében 5 hulladék tárolót is kihelyeztek.

Híd

Híd

Ady Endre utca – bevásárló utca kialakítása, Fehérház előtti tér rendezése

Az Ady Endre utca felújításra-átépítésre és egyirányúsításra került a Kossuth téri körforgalomtól a Munkácsy utcáig. Az ezzel egyidejűleg megvalósult útfelület-szűkítés azon túl, hogy forgalomcsillapítási célokat szolgál, lehetőséget teremt arra is, hogy az utca ezen szakaszán lévő vendéglátó egységek, üzletek, egyéb vállalkozások és intézmények közvetlen közelében kialakított parkolók közelebb hozzák vevőiket, ügyfeleiket. A szélesebb járdák köztéri bútorok, padok, kerékpártárolók és fák telepítését tették lehetővé. A Kossuth tér és a Nagy Ferenc utca sétáló-forgalmát új, felfestett gyalogos átkelőhely, a Munkácsy utca és a Kígyó utca közötti diákforgalom balesetmentességét pedig kiemelt gyalogos átkelőhely és telepített gyalogosterelő-védőkorlát biztosítja. A Fehér-ház előtti térrendezés során a Kossuth tér keleti oldalán megújult parkolóban a mozgáskorlátozottak részére négy parkolóhely került kialakításra, melyekből közvetlenül, akadály-mentesen közelíthető meg mind a tér felőli, mind az üzletek felőli oldal. A parkoló és a Fehér-ház között kialakított díszburkolatos sétálóteret szobrokkal, kerti bútorokkal, díszvilágítással, kerékpár támaszokkal, automata öntözőrendszerrel ellátott zöldfelülettel tették hangulatossá.

Híd

Híd

Híd

Híd

Híd

Híd

Híd

Híd

Híd

Evangélikus templom körüli terület kertépítészete

a terület faállományát a templom körül található fenyők, tuják, egy ezüstjuhar, egy kislevelű hárs jelentette. Az Evangélikus templom körüli terület felújítása során nem új sétányok kialakítása volt a cél, hanem a meglévők felújítása, támogatva ezzel a legfontosabb átközlekedési és célforgalmú irányokat. A létrehozott burkolatok, és közlekedési kapcsolatok mindenütt megfelelnek az akadálymentes közlekedés feltételeinek. A vízelvezetés a környező zöldfelületeken történő szikkasztással valósult meg. A templom lábazata mellett 1 m szélességben kulé-kavics terítést alkalmaztak, amelyet kerti szegély választ el a gyepfelülettől. 6 pad és a 6 hulladék-gyűjtő került kihelyezésre. A cserje ágyások teljes egészében fakéreg vagy fa apríték takarással készültek, így csökkent az évközi fenntartás költsége. A fakéreg vagy fa apríték takarás kedvezően befolyásolja a talaj mikroklímáját, jelentős nedvességet visszatartva a talajban és végül, de nem utolsó sorban esztétikus megjelenést biztosít. A kivitelezés, tereprendezés során érintett területeket újra gyepesítették, fákat ültettek, valamint öntözőrendszert építettek ki.

Híd

Híd

Híd

Híd

Szent Miklós templom környezetének rendezése

A projektelem elsődleges célja a múlt század eleji műemléképület és szűk, „gödör-szerű” környezetének megújítása, vizuális kiemelése, valamint ezzel egyidejűleg az épületet károsító csapadékvíz elvezetése és az épület akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása volt. A környezettervezés és kivitelezés során minden feladat megoldást nyert az épület süllyesztett környezetét övező régi függőleges támfalak és meredek lépcsők elbontásával, a kiszélesített gödör mentén lépcsőzetesen kialakított terep, -és ülőlépcsők, valamint a rámpa kialakításával, az épület köré készült szilárd térburkolatban elhelyezett vízgyűjtő folyókák és a kiépített csapadékvíz elvezető hálózat által. Mind e mellett, a díszburkolattal ellátott, immár nemcsak vizuálisan kitágult tér látványát a cserjékkel, virágokkal beültetett növénykazetták tarkítják, az esti látványosságot pedig az épület -és környezetének díszvilágítása emeli.

Híd

Híd

Híd

Szentes Városi Bíróság és Ügyészség épületének tető- és homlokzat felújítása

A Szentes Városi Bíróság és Ügyészség épülete több helyen a lecsúszott, szétfagyott cserepek miatt folyamatosan beázott, emellett a tetőszerkezetben több helyen fizikai sérülések: hasadások, ácskötések szétcsúszása volt észlelhető. A biológiai károsodások miatt a tetőszerkezet fa elemeit több helyen cserélni kellett. A sok helyen lyukas, korrodálódott és avult bádogozásokat teljesen ki kellett cserélni. A kőporos fröcskölt vakolat idegen a szecessziós épülettől. A lábazat illetve a földszinti ablakok magasságában a vakolat jórészt kifagyott és tönkrement. A homlokzat teljes felújítására volt szükség. A homlokzat felújítás érintette a lábazatot, falfelületeket, kaput, kerítését és a kapu feletti feliratot egyaránt. A felújítással egyidejűleg kertépítésre, növényesítésre is sor került. A projekt elemben érintett konzorciumi partner: Szegedi Törvényszék

Híd

Híd

Híd

Szentes tv korszerűsítése, felújítása

A mai kor műszaki-technikai elvárásainak megfelelően kerültek átalakításra-korszerűsítésre a régi helyiségek: bővült a stúdió és a keverőszoba alapterülete, kialakításra került egy új munkaszoba, ügyfélfogadó előtér és szociális blokk. Megvalósult a stúdió hangszigetelése, szellőztetése, kiépítésre került a technikát kiszolgáló új vezeték-hálózat. Újraépítésre került a rendeltetési egység teljes gépészeti és világítási hálózata, szerelvényezése, burkolása és felületképzése. A helyiségkapcsolatok kialakításánál gondosan ügyeltek az akadálymentes közlekedés lehetőségének biztosítására, figyelemmel akár az ügyfélkör, akár a dolgozók ilyen irányú összetételére. A projekt elemben érintett konzorciumi partner: Szentes Kistérségi Civil Televíziózásért Alapítvány

Vállalkozói Központ korszerűsítése, felújítása

A korszerűsítés-felújítás révén a nagyközönség számára hasznosíthatóbb felnőttoktatással, kulturális-vagy tudományos ismeretterjesztéssel, szabadidős foglalkozásokkal, szakmai továbbképzésekkel foglalkozó vállalkozások számára bérbe adható előadó-termek, közösségi terek létrehozására került sor az eredetileg több önálló magánirodát működtető épületrész teljes belső átalakításával. A helyiségek bérbeadását, a programok összehangolt szervezését egy helyben kialakított programszervező-technikai iroda segíti, mely egyben munkahely-teremtő lehetőséggel is bír. A szemléletváltás eredményeként megújult funkcióhoz kapcsolódóan új szociális blokkok készültek az emeleten és a földszinten egyaránt, a földszinti épületrészben a Szt. Miklós tér felől megközelíthető nyilvános akadály-mentes Wc-t és pelenkázó helyiséget alakítottak ki. Tekintettel arra, hogy az épület első emeletén más közösségi funkciókat is ellátó további intézmények működnek, az azok segítséggel élők általi megközelíthetőségét biztosító korlátlift telepítésére is sor került, a fizikai akadály-mentesítés mellett pedig az infokommunikációs akadály-mentesítés is megvalósult, az erre kijelölt előadóterembe telepített indukciós hurok és a ruhatárba telepített mobil indukciós hurok által. Mind e mellett természetesen, az épületrész új belsőépítészeti arculata korszerű és energiatakarékos, megújult elektromos és gépészeti hálózatot rejt.

Híd

Híd

Híd

Híd

Kulturális és szabadidős közösségi rendezvények, városmarketing akciók

A beruházási típusú tevékenységet kísérő kulturális, szabadidős, ifjúsági programokra megvalósítására került sor. Mindegyik rendezvény és tevékenység jellemzője, hogy az önkormányzati, civil és vállalkozói szféra összefogásán alapult. A rendezvények helyszíne a megújuló városközpont volt. Szentes Város Önkormányzata a mini-projektek támogatására vonatkozó pályázati felhívásokat 2013. november 29-én tette közzé. A meghirdetett 3 témakörben 2014. január 14-ig lehetett pályázatot benyújtani, majd a fennmaradó forrásokra 2014.02.14-én illetve 2014.03.18-án ismét meghirdetésre került néhány pályázat.

Meghirdetett Témakörök: • Közösség – hálózat pályázati felhívás • Miénk itt a tér! – Szabadtéri rendezvények: Kurca Kaleidoszkóp, • Régi- Új Szentes programsorozat

A témakörökre 8 civil szervezet nyújtotta be sikeresen a pályázatát. A mini-projektek lebonyolítása 2014 márciusától 2014 júniusáig tartott. 63 mini-projekt valósult meg a 4 hónap során.

A projekteket megvalósító civil szervezetek: • Benignus Közhasznú Egyesület • Szív-Hang Kulturális és Egészségnevelő Egyesület • Szentesi Párducok Utánpótásnevelő Sportegyesület • Életjel Kulturális és Sportegyesület • KAPOCS Kistérségi Kulturális Egyesület • DARSZK Szociális Közháló Szövetkezet • Kiss Bálint Református Általános Iskola • Kiút XXI. Közhasznú Egyesület Városmarketing akciók keretében megvalósított tevékenységek: • Ismertető, népszerűsítő kiadványok turisták részére • Kerékpáros térkép készítése • Utazás kiállítás installáció

Képzési és foglalkoztatási program

alacsony iskolai végzettségű álláskeresők számára, a munkaerő piaci re-integrációjukat segítve, kertépítő és fenntartó OKJ-s képzést bonyolítottunk le.

 

VISSZA A FŐOLDALRA